You are currently viewing Meddelelse / Announcement

Meddelelse / Announcement

Der er en person med adgang til 57-69, som gentagne gange lægger affald foran kælderrum E17.
Vær venlig at stoppe med det.
Glas, flasker og aviser, papir samt reklamer skal lægges i containerne ved indkørslen til parkeringspladsen. Husk alt andet end husholdningsaffald skal på genbrugspladsen.

There is a person with access to 57-69 who repeatedly puts waste in front of the cellar E17. Please stop it.
Glasses, bottles and newspapers, paper and advertisements must be placed in the containers at the entrance to the parking lot. Remember anything other than household waste must be at the recycling place.