You are currently viewing Kældergangene er ikke til opbevaring / The basement corridors are not for storage

Kældergangene er ikke til opbevaring / The basement corridors are not for storage

Der er observeret møbler og andet inventar stående i kælder gangene. Der er ikke nogen der fjerner det for jer. Hvis man midlertidigt har brug for at stille noget så sæt navn på det og hvornår det bliver fjernet.

 

There are observed furniture and other things standing in the basement hallways. There is no one who removes it for you. If you temporarily need to storage something, then put your name on it and when it will be removed.