You are currently viewing Oprydning af fælles areal / Cleaning the social area

Oprydning af fælles areal / Cleaning the social area

Der står mange griller og andre ting på fællesarealerne, hvoraf foreningen ejer 2 Weber griller. Generelt er folk dårlige til at rydde op efter sig, her tænkes på tømning af askebæger, oprydning efter man har grillet og sætte borde tilbage på plads. Derfor vil der blive lavet en oprydning, hvor alle griller mm. samles ved skraldestativet. Her skal man så fjerne ens eget og det, der står tilbage efter d. 21. oktober, vil blive kørt på genbrugspladsen.
Der skal være plads til os alle – der er ingen der rydder op efter jer!!!

There are many grills and other things in common areas, of which the association owns 2 Weber grills. Generally, people bad to clean up after themselves, here conceivably emptying ashtrays, cleaning up after you have grilled and putting the tables back in place. Therefore a cleanup will be made where every grills etc. are assembled at the garbage rack. Here you have to remove one’s own and what is left after October 21st, will be driven to the recycling place.
There must be room for all of us – no one cleans up after you!!!