The Committee

Kontakt bestyrelsen

Info

Klager vedrørende overtrædelse af husordenen og lignende fremsendes pr. mail til Bakkegårdens bestyrelse eller til foreningens administrator.

Alle beboere skal til enhver tid tage hensyn til de øvrige beboere, så start enhver klage med at tale med den du vil klage over.

Claus Nielsen

Formand

Nicolai Kronholm thomsen

Næstformand

Søren christoffersen

Bestyrelsesmedlem

Erik Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

Pernille Werdelin

Bestyrelsesmedlem

stine theede

1. Suppleant

 

English

Complaints regarding violation of the house rules and the like are forwarded by mail to Bakkegården’s board or to the association’s administrator.

All residents must at all times take into account the other residents, so start any complaint by talking to the one you want to complain about.