Animals

Regler for Dyrehold

Husdyrhold er kun tilladt med forudgående skriftlig aftale med ejendommens administrator/bestyrelse.

På ejendommens områder skal hunde føres i snor og dyrenes efterladenskaber skal straks fjernes af hundeføreren. Luftning af husdyr skal ske udenfor ejendommens område. Læs om hundeloven her.

Fodring af fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område er ikke tilladt på grund af rottefare og forurening af legepladsens sandkasse.

Observeres rotter på foreningens område skal viceværten straks underrettes.

 

English

Keeping of pets is only permitted with prior written agreement with the property’s administrator / board.

In the areas of the property, dogs must be leashed and the animals’ debris must be immediately removed by the dog handler. Walking the pets must take place outside the property area.

Feeding birds, cats or other animals on the property’s grounds is not permitted due to rat danger and contamination of the playground’s sandbox.

If rats are observed in the association’s area, the caretaker must be informed immediately.