I forbindelse med renovering af lejligheder skal der søges om tilladelse hertil hos ejerforeningen samt ibrugtagningstilladelse hos kommunen.

In connection with the renovation of apartments, permission must be sought from the owner association and commissioning permission with the municipality.