Kælderareal

Info

Døre til kældergange, cykel- og affaldsrum skal holdes lukkede. Vinduer i kælderrum, både fælles og egne kælderrum og trappevinduer, skal holdes lukkede i regn- sne-, frost og stormvejr samt om natten. Opgangsdøre skal altid holdes lukkede.

Det er ikke tilladt at stille cykler, barnevogne eller andet i opgangene, kældergangene, eller hvor det i øvrigt kan være til gene for de øvrige beboere.

Benzin- og motordrevne køretøjer må af hensyn til brandfare eller stilles i kældergange eller -rum. I særlige tilfælde kan tilladelse søges skriftligt hos ejendommens administrator.

Kælderdør

Døren skal ALTID låses efter ind- og udgang.

Håndtag skal drejes op for at man kan låse.

Efter flere indbrud er døren nu skiftet og derfor sværere at bryde op, men det betyder også at man selv skal huske at låse døren. Dørpumpen er fjernet af samme årsag.