TV og Internet

Info

Der er i ejendommen etableret fællesanlæg tilhørende YouSee, der udelukkende distribuerer signaler fra YouSee. Ændringer i dette anlæg skal aftales med YouSee.

TV signal er Yousee’s grundpakke. 
Hvilke kanaler den indeholder, skal ses på Yousee’s hjemmeside. Klik her for at se kanaler.
 

Individuelle radio- og fjernsynsantenner må i henhold til Lejelovens § 29 opsættes af lejere, men kun efter forudgående skriftlig aftale med ejendommens administrator og eventuel deponering til sikring af retablering efter brug. Der tages forbehold for tilslutning til fællesantenneanlæg, jf. Lejelovens § 29, stk. 3.

 

English

There is a common facility provided by YouSee in the property that distributes signals from YouSee exclusively. Changes to this facility must be agreed with YouSee.

Individual radio and television antennas must be set up by tenants in accordance with § 29 of the Rental Act, but only after prior written agreement with the property administrator and any deposit made for securing restoration after use. Reservations are made for connection to communal aerial systems, according to §29 section 3 of the Rental Act.