Installationer

Info

Fejl på installationer i lejligheden er oftest beboerens ansvar. Installationer for brugsvand, varme, ventilation, afløb og elforsyning, der løber lodret mellem lejligheder, tilhører oftest ejendommen og vedligeholdes af foreningen. Ved konstateret misbrug af disse installationer vil udgifterne til afhjælpning af fejlen blive sendt videre til skadevolderen.

Afløb fra køkken er kun beregnet til flydende væsker. Faste stoffer som vatpinde og bleer kan tilstoppe afløbet fra toilettet, og oftest i lejligheden.

Kun lort, pis og papir er tilladt i toilettet.

 

English

Faults on installations in the apartment are most often the responsibility of the resident. Installations for domestic water, heating, ventilation, drainage and electricity supply, which run vertically between apartments, often belong to the property and are maintained by the association. In case of misuse of these installations, the cost of rectifying the fault will be passed on to the offender.

Drainage from the kitchen is only intended for liquid liquids. Solids such as cotton swabs and diapers can clog the drain from the toilet, and most often in the apartment.
Only shit, piss and toilet paper are allowed in the toilet.