Retningslinjer for Renovering

Info

I forbindelse med renovering af lejligheder skal der søges om tilladelse hertil hos ejerforeningen samt ibrugtagningstilladelse hos kommunen.

Dette gøres ved at sende en beskrivelse samt tegninger, hvor ændringer fremgår tydeligt, herunder markering af ejerforeningens installationer, sammen med navn og CVR-nummer på håndværkere, (vi anbefaler at man benytter de håndværker som er tilknyttet ejendommen).

Arbejdet skal være færdig efter 6 måneder og herefter skal der fremvises færdigmelding fra kommunen.

Ved ændring af bærende konstruktioner skal der søges tilladelse hos kommunen. Du skal først have en ingeniør til at lave statiske beregninger af, hvilket tryk der hviler på den pågældende væg. Beregningerne er afgørende for, om og hvordan den bærende væg kan fjernes. De statiske beregninger skal vedlægges din ansøgning om byggetilladelse.

 

English:

When renovating the apartment, a permission needs to be given by the owners associaion along with an occupation permit.

In order to get the permission you need to send a description of the work that’s being done, along with technical drawings where the changes are clearly marked, including markings of the wiring belonging to the owners association. Included should also be name and CVR-number of the workmen (we recommend using the affiliated companies).

The work must be finished within 6 months, afterwards a notification of completion should be sent from the municipality.

The municipality needs to approve the renovation when it includes changes of load-bearing constructions. You will need to have an engineer making structural calculations of which forces/pressures are resting on the concerned wall. The calculations are critical in regard to how and if the load-bearing wall can be removed. The structurcal calculations should be enclosed with your application of Building license.