Støj

Regler for Støj

Da vi bor mange mennesker i ejendommen, er det nødvendigt at tage hensyn til hinanden og derfor at holde støjende adfærd på et minimum og i særdeleshed fra søndag til torsdag mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 og fredag til lørdag mellem kl. 23.00 og kl. 07.00 og aldrig for åbne vinduer.

Al brug af støjende værktøj og maskiner er forbudt i tiden mellem kl. 20.00 og kl. 07.00.

Brug af vaskemaskine og tørretumbler i lejlighederne må ikke ske mellem kl. 20.00 og kl. 07.00, når andre beboere generes af støjen.

Støjende adfærd på trapper og i gange skal ligeledes holdes på et minimum.

Det er godt naboskab at varsle tidspunktet for en fest, der kan medføre støj, i de opgange, der må antages at være mest berørt af støjen, og gerne i god tid, og som minimum med 1-2 ugers varsel. Vinduer og altandøre skal holdes lukkede, så unødig gene af beboere undgås.

 

English

Since many people lives in the property, it is necessary to consider each other and therefore to keep noisy behavior to a minimum and in particular from Sunday to Thursday between 10 pm and 7 am and Friday to Saturday between 11 pm and 7 am and never for open windows.

All use of noisy tools and machines is prohibited in the time between 10 pm and 7 am.

The use of washing machine and dryer in the apartments must not take place between 8 pm and 7 am when other residents are bothered by the noise.

Noisy behavior on stairs and in corridors must also be kept to a minimum.

It is good neighborhood to notify the time of a party that can cause noise in the stairwells that must be assumed to be most affected by the noise, and preferably in good time, and at least with 1-2 weeks notice. Windows and balcony doors must be kept closed so that unnecessary inconvenience of residents is avoided.