Parkering

Info

Det er muligt at leje en parkeringsplads eller garage i gården.

Nummererede parkeringspladser må kun benyttes af den beboer, der har lejet pladsen. For leje af parkeringsplads kontaktes ejendommens administrator skriftligt.

Gæster henvises til parkering på Lyngbygårdsvej.

Parkering på ejendommens vej er ikke tilladt, da dette er en brandvej.

Af- og pålæsning af kortere varighed er tilladt, jvf. færdselsloven.

Der gøres opmærksom på, at færdselsloven gælder for foreningens arealer, og parkering i strid med skiltningen kan medføre en afgift fra de kommunale P-vagter.

 

English

Numbered parking spaces may only be used by the resident who has rented the space. For rental of parking space, contact the property’s administrator in writing.

Guests are referred to parking at Lyngbygårdsvej.

Parking on the property’s road is not allowed as this is a fire lane.

Loading and unloading for a shorter duration is permitted, according to the Road Traffic Act.

It is pointed out that the Road Traffic Act applies to the association’s areas, and parking in violation of the signs may result in a parking ticket from the municipal P-guards.