Vaskeri

Vaskerierne kan på eget ansvar benyttes mandag til lørdag fra kl. 07.00 til kl. 21.00 samt søn- og helligdage fra 09.00 til kl. 21.00. 

Kontakt administrator for at bestille et vaskekort. Hvert kort giver adgang til brug af 2 af de 6 vaskerier nærmest bopælen.

Pris for vaskekort: 250 kr
Pris for vask: 12 kr uden sæbe
Pris for tørretumbler: 7 kr
 

Opgang 41-55 har adgang til vaskeri i opgang 47 og 55.

Opgang 57-69 har adgang til vaskeri i opgang 63 og 69.

Opgang 71-85 har adgang til vaskeri i opgang 73 og 81.

OBS: Tiderne for tørretumbleren forskydes med 1 time. Det betyder at du kan benytte tørretumbleren 1 time efter tidspunktet for din vasketid starter frem til 1 timer efter din vasketid er slut.

Før Vask

Tidsbestilling sker på den enkelte maskine eller via dette link og betaling sker månedsvis sammen med opkrævning af fællesudgifter mm. fra administrator. Tidsbestilling på den enkelte vaskemaskine foregår ved at vaskekortet indsættes i vaskemaskinens kortlæser. Herefter vælges “Reservation” på vaskemaskinens display. Her er der mulighed for at vælge mellem ledige tider 4 uger frem. Der kan max reserveres 2 vasketure af 2 timer pr. vaskekort ad gangen. Vasketuren holdes de første 30 min,, hvorefter turen fritstilles, hvis der ikke er startet en vask. Ligeledes holdes vasketuren i op til 15 min. efter endt vask. Annullering af vasketur foretages ligeledes på maskinerne eller på internettet frem til 60 min. før turens start.

Under Vask

Farvning af tøj må ikke finde sted i vaskemaskinerne. Skade som følge af brug af vaskeriet vil blive krævet refunderet af brugeren.

Efter Vask

Efterlad vaskeriet som du selv ønsker at modtage det igen. Filtre skal renses efter afsluttet brug. Kost, fejebakke og affaldspose findes i hvert vaskeri. Tørring af tøj kan ske i de tilhørende tørrerum. De opstillede affugtere skal tømmes for vand efter tørring af tøjet. Døre til tørrerum skal holdes lukkede for bedst mulig tørring af tøjet.

 

English

On the following link you can log in to Miele laundry system.

Mieles washingsystem

The laundries can be used on the users own responsibility from Monday to Saturday from 7 am to 9 pm and Sundays and public holidays from 9 am to 9 pm.

Leave the laundry as you wish to receive it again. Filters must be cleaned after use. Broom, sweeping tray and garbage bag are available in each laundry.

Do not stain clothes in the washing machines. Damage resulting from use of the laundry will be charged to the user.

Laundry card is ordered from the administrator. Each card gives access to the use of 2 of the 6 laundries closest to the residence.

Stairs 41-55 have access to laundry in stairs 47 and 55.

Stairs 57-69 have access to laundry in stairs 63 and 69.

Stairs 71-85 has access to laundry in stairs 73 and 81.

Time reservations are made on the individual machine or via the internet and payment is made monthly with the collection of common expenses etc.. from the administrator.

Drying of clothes can be done in the associated drying rooms. The dehumidifiers installed must be emptied of water after drying the clothes. Doors for drying rooms must be kept closed for the best possible drying of the clothes.

Leave the drying room as you wish to receive it again. Broom, sweeping tray and garbage bag are available in each laundry.