You are currently viewing Affald / Garbage containers

Affald / Garbage containers

Der gøres opmærksom på at skralderum er til husholdnings affald. Der er placeret glas og avis container på parkeringspladsen. Alt andet affald (Pap, møbler, elektronik m.m.) i større eller mindre omfang henvises til Genbrugsstationen på Firskovsvej.

Affaldscontainerne skal kunne lukkes for at holde rotterne væk så lad vær med at overfylde dem og brug i stedet en af de tomme containere. Bagerste containere er ofte tomme. Lukkede containere vil også reducere eventuelle lugtgener.

 

It is pointed out that garbage room is for household waste. Glass and newspaper containers are placed in the parking area. All other waste (Cardboard, furniture, electronics etc.) to a greater or lesser extent is referred to the Recycling Station at Firskovsvej.

The waste containers must be able to be closed to keep the rats away so do not overfill them and use one of the empty containers instead. The rear containers are often empty. Closed containers will also reduce any unpleasant odors.