You are currently viewing Strømafbrydelse

Strømafbrydelse

El-tavlen i opgang 57, der er hovedtavle for den vestlige del af Bakkegården, skal skiftes, og herunder afbrydes el-forsyningen til fælles installationer i opgangene 41 til 63.

Desuden vil el-forsyningen til vaskerierne i 47, 55 og 63 være afbrudt.

Planlagte vasketure vil måske ikke kunne anvendes, hvis forsyningen til det pågældende vaskeri ikke er retableret. I tilfælde af strømafbrydelse under en påbegyndt vask, vil denne fortsætte når strømmen igen vender tilbage.

Forsyningen til de enkelte lejligheder berøres ikke.

Varmecentralen vil ligeledes være uden el-forsyning og der er derfor ikke cirkulation på det varme brugsvand i perioden.

Varmtvandsbeholderen vil være i drift indtil strømafbrydelsen, og der vil derfor stadig være varmt vand, men kun i begrænset mængde.

Arbejdet starter mandag 02-09-2019 kl. 08:00Varigheden anslås til ca. 6 timer.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med strømafbrydelsen kan besvares af viceværten eller til Søren (mobil 6068 6513), der er bestyrelsens kontakt til firmaet, der udfører arbejdet.