Velkommen

Nyheder

Strømafbrydelse

El-tavlen i opgang 57, der er hovedtavle for den vestlige del af Bakkegården, skal skiftes, og herunder afbrydes el-forsyningen til fælles installationer i opgangene 41 til 63. Desuden vil el-forsyningen til vaskerierne i 47, 55 og 63 være afbrudt. Planlagte vasketure vil måske ikke kunne anvendes, hvis forsyningen til det pågældende vaskeri ikke er retableret. […]

Læs mere

Vaskemaskinen i 63 er i udu

Vaskemaskinen i 63 er i udu og bliver repareret på mandag. Der kan ikke reserveres tid på maskinen. Den er slukket og står som 69, så der er 2 med nr. 69.

Læs mere

Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes mandag d. 29. april 2019 klokken 18.30  Yderligere information kan findes her: Revideret Indkaldelse 2019 Beretning Årsrapport 2018 Budget 2019 forslag Forslag til ny husorden Forslag 7B – forslag om vedtægt trappenedgang Forslag 7A – Skitse til trappenedgang    

Læs mere

Generalforsamling / General Assembly

Der gøres opmærksom på at generalforsamlingen afholdes 29. april 2019 mere information vil blive fremsendt. Bestyrelsen ser frem til at se så mange som muligt.   It is pointed out that the Annual General Meeting will be held on 29 April 2019, more information will be sent. The board looks forward to seeing as many […]

Læs mere

Kælderdør

Døren skal ALTID låses efter ind- og udgang. Håndtag skal drejes op for at man kan låse. Efter flere indbrud er døren nu skiftet og derfor sværere at bryde op, men det betyder også at man selv skal huske at låse døren. Dørpumpen er fjernet af samme årsag.

Læs mere

Affald / Garbage containers

Der gøres opmærksom på at skralderum er til husholdnings affald. Der er placeret glas og avis container på parkeringspladsen. Alt andet affald (Pap, møbler, elektronik m.m.) i større eller mindre omfang henvises til Genbrugsstationen på Firskovsvej. Affaldscontainerne skal kunne lukkes for at holde rotterne væk så lad vær med at overfylde dem og brug i […]

Læs mere

Oprydning af fælles areal / Cleaning the social area

Der står mange griller og andre ting på fællesarealerne, hvoraf foreningen ejer 2 Weber griller. Generelt er folk dårlige til at rydde op efter sig, her tænkes på tømning af askebæger, oprydning efter man har grillet og sætte borde tilbage på plads. Derfor vil der blive lavet en oprydning, hvor alle griller mm. samles ved […]

Læs mere

Toilet/bad vogn / Toilet/Shower wagon

Toilet vognen vil blive stående til 12. oktober. Så kan de sidste få færdiggjort deres badeværelser efter udskiftning af faldstammer. The toilet wagon will stay until October 12th. Then the last few can finish their bathrooms after replacing waste pipes.

Læs mere

Meddelelse / Announcement

Der er en person med adgang til 57-69, som gentagne gange lægger affald foran kælderrum E17. Vær venlig at stoppe med det. Glas, flasker og aviser, papir samt reklamer skal lægges i containerne ved indkørslen til parkeringspladsen. Husk alt andet end husholdningsaffald skal på genbrugspladsen. There is a person with access to 57-69 who repeatedly […]

Læs mere